Dịch vụ

Dịch vụ

portfolio

 • Huấn luyện và Đào tạo

 • Hệ thống Huấn luyện, đào tạo của STD tập trung vào các chi tiết cơ khí tham gia truyền động (power transmission), như:Vòng bi, Dây curoa, Ống thủy lực, Hộp giảm tốc; Phớt dầu, Gioăng mặt bích, O-rings, Phớt thủy...
 • Xem thêm
 • Phòng ngừa và xử lí sự cố

 • Sự cố kỹ thuật thường có những hậu quả là thiệt hại kinh tế liên quan tới: mua phụ tùng thay thế mới, sửa chữa khắc phục và gây ngừng trệ sản xuất, thiệt hại năng suất. Phòng ngừa sự...
 • Xem thêm

portfolio

portfolio

 • Phòng ngừa và xử lí sự cố

 • Sự cố kỹ thuật thường có những hậu quả là thiệt hại kinh tế liên quan tới: mua phụ tùng thay thế mới, sửa chữa khắc phục và gây ngừng trệ sản xuất, thiệt hại năng suất. Phòng ngừa sự...
 • Xem thêm

portfolio

 • Khảo sát tư vấn

 • Khảo sát là xem xét, đánh giá hiện trạng. Trong nhiều trường hợp công tác khảo sát là để phục vụ chuyển đổi tương đương các phụ tùng. Tư vấn là hoạt động trao đổi kiến thức – kinh nghiệm,...
 • Xem thêm
 • Giao nhận

 • Đối với phần lớn khách hàng STD&D đảm nhiệm việc tổ chức giao hàng tới tận địa điểm được yêu cầu. Giao hàng tận nơi là ưu đãi mà STD&D áp dụng cho các khách hàng thân thiết. Giao hàng...
 • Xem thêm

portfolio

portfolio

 • Giao nhận

 • Đối với phần lớn khách hàng STD&D đảm nhiệm việc tổ chức giao hàng tới tận địa điểm được yêu cầu. Giao hàng tận nơi là ưu đãi mà STD&D áp dụng cho các khách hàng thân thiết. Giao hàng...
 • Xem thêm