Nhiệm Vụ

1. STD&D là tổ chức độc lập, với mong muốn trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng vật tư công nghiệp. Đối tượng kinh doanh bao gồm: dải sản phẩm rộng các chi tiết Truyền động cơ khí chất lượng cao, cùng với các dịch vụ kỹ thuật và giao nhận liên quan.

2. Để tối đa hóa lợi ích của các bên liên quan và đảm nhận vị thế cạnh tranh, STD&D chủ trương kết hợp nhuần nhuyễn các ưu điểm của sản phẩm và bí quyết dịch vụ, với mối quan hệ đối tác chặc chẽ ( Khách hàng và nhà cung cấp) để tạo ra các giá trị thặng dư cho mọi người.