Khảo sát tư vấn

Khảo sát là xem xét, đánh giá hiện trạng. Trong nhiều trường hợp công tác khảo sát là để phục vụ chuyển đổi tương đương các phụ tùng

Tư vấn là hoạt động trao đổi kiến thức – kinh nghiệm, giúp khách hàng có sự lựa chọn tốt hơn, rẻ hơn, bền hơn hoặc cả ba.
Đội ngũ kĩ sư sẽ giúp bạn trong các lĩnh vực:

  • Giảm thời gian nghỉ trong sản xuất.
  • Tối ưu hóa kho hàng hóa với các sản phẩm tối ưu, giảm chi phí.
  • Các giải pháp và kế hoạch bảo dưỡng

STD&D có đội ngũ kĩ sư, chuyên gia được đào tạo bài bản, kinh nghiệm phong phú, cho phép thực hiện tốt các hoạt động tư vấn – khảo sát.

img_4314

img_4746

2016-08-09-11-09-42