Nhà cung cấp

STD&D đã và sẽ là đối tác năng động, đáng tin cậy và nhiều tiềm năng của nhiều nhà sản xuất nổi tiếng thế giới.

STD&D sẽ tiếp tục chủ trương  chỉ hợp tác với các nhà sản xuất có uy tín tuyệt đối về chất lượng.  Nét văn hóa đặc trưng và cũng là lợi thế cạnh tranh của STD được xây dựng trên cơ sở tích cực học hỏi kinh nghiệm, kiến thức đã giúp các nhà cung cấp của chúng ta thành công trên thế giới.

STD&D tận tâm hợp tác với các nhà cung cấp, xong chúng tôi cũng sẵn sàng loại bỏ các sản phẩm lỗi thời, không đủ tính cạnh tranh.
Các Nhà cung cấp chính của STD&D là:
  1. Hãng vòng bi số 1 của Nhật Bản
  2. : Hãng vòng bi số 1 của Mỹ
  3. : Nhà sản xuất ống thủy lực đáng tin cậy nhất của Mỹ
  4. SPAREAGE: Nhà cung cấp vật liệu làm kín uy tín của Ấn Độ
  5. : Nhà sản xuất hóa chất bảo dưỡng công nghiệp nổi tiếng của Mỹ
  6. :  Nhà sản xuất Hóa chất Bảo dưỡng công nghiệp có 100 năm lịch sử của Mỹ
  7. : Nhà sản xuất Dầu mỡ bôi trơn đặc dụng của Đức
  8. ROYAL  Nhà sản xuất Dầu mỡ bôi trơn công nghiệp của Mỹ