Máy tóp ống MC4-20

Các thiết bị dùng để gia công, tóp ốn thủy lực. Cho phép tóp ống tới 6 lớp bố thép và đường kính 2 inch