Khóa học bảo dưỡng công nghiệp

Bảo dưỡng tốt là một trong những công cụ quản trị tài sản đắc lực, hữu hiệu, vừa giúp thiết bị sản xuất sinh lợi đúng như mong muốn của chủ đầu tư, vừa hạn chế rủi ro – hư hỏng tài sản vàng của tổ chức/ công ty.

Bảo dưỡng tốt chỉ được triển khai khi Ban lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp hiểu rõ và chấp nhận vai trò và lợi ích của nó.

Bảo dưỡng tốt chỉ được thực hiện với tố chức khoa học, cùng với nguồn nhân lực đủ trình độ, có tâm huyết và các công cụ phù hợp.

Công ty STD&D thực hiện các huấn luyện/tư vấn về khoá học bảo dưỡng: hệ thống tổ chức và các thành phần cấu thành; vai trò và nhiệm vụ; qui trình thực hiện bảo dưỡng, …