Phương châm làm việc

1. Đối với Khách hàng, STD&D quyết tâm: Trở thành Nhà cung cấp năng động, sáng tạo và đáng tin cậy, được đánh giá như một Công ty luôn cung cấp Sản Phẩm và Dịch vụ có giá trị cao hơn các Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi.

2. Đối với các Nhà cung cấp, STD&D cam kết: Là Đối tác tin cậy, có khả năng biến các ưu điểm của sản phẩm, củng như các Tiến bộ kỹ thuật thành Lợi thế cạnh tranh. Luôn làm hết sức để có được vị thế cạnh tranh hàng đầu ở toàn Việt Nam.

3. Đối với Nhân viên, STD&D cam kết: Trở thành một môi trường đối thoại cởi mở với sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau cao, cho phép tạo ra cơ hội phát triển toàn diện cho mọi người.