Đối tác

Đối tác

portfolio

 • Đồng minh

 • BNI Blizlink Bizlink là nhóm các chủ doanh nghiệp, liên hết hoạt động theo mô hình kết nối thương mại BNI. Bizlink có 36 thành viên, là chủ các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực rất khác nhau: Công...
 • Xem thêm
 • Khách hàng

 • Tất cả tổ chức, cá nhân mua sản phẩm và dịch vụ của STD&D đều là khách hàng của STD&D. Quan trọng nhất là các nhà sản xuất công nghiệp của đất nướcSTD&D luôn hành động xuất phát từ nhu cầu của...
 • Xem thêm

portfolio

portfolio

 • Khách hàng

 • Tất cả tổ chức, cá nhân mua sản phẩm và dịch vụ của STD&D đều là khách hàng của STD&D. Quan trọng nhất là các nhà sản xuất công nghiệp của đất nướcSTD&D luôn hành động xuất phát từ nhu cầu của...
 • Xem thêm

portfolio

 • Nhà cung cấp

 • STD&D đã và sẽ là đối tác năng động, đáng tin cậy và nhiều tiềm năng của nhiều nhà sản xuất nổi tiếng thế giới. STD&D sẽ tiếp tục chủ trương chỉ hợp tác với các nhà sản xuất có...
 • Xem thêm