Tải tài liệu Ống thủy lực

Đầu nối ống thủy lực

Ống 1 lớp lõi thép

Ống 2 lớp lõi thép

Ống 6 lớp lõi thép

Ống 4 lớp lõi thép

Máy tóp ống MC4-20