Tải tài liệu Phớt gioăng làm kín

Phớt dầu

O-ring

Phớt thủy lực

Gioăng xoắn

Gioăng mềm

Gioăng đặc biệt