Tải tài liệu Dầu mỡ đặc dụng

Dầu mỡ cho công nghiệp chính xác – CNC

Mỡ cho phớt, o-ring, van

Dầu mỡ bánh răng, xích

Mỡ vòng bi động cơ

Mỡ chống kết dính (anti seize Grease)

Mỡ chịu nhiệt độ cao

Dầu mỡ Ngành công nghiệp thực phẩm

Dầu mỡ Vận tải – Thiết bị cơ giới – Nông nghiệp

Mỡ vòng bi xe lửa

Dầu Mỡ chịu tải trọng cao